Välkommen till Ekbackens Haflinger

Ekbackens Haflinger ägs och drivs av Ida Wöllecke. Intresset för hästar har funnits i familjen sedan 1989, då det huvudsakligen fanns islandshästar på vår gård. År 2000 utökades islandshästflocken med en haflinger från Österrike. Ekbacken som hingststation har flera år på nacken och startade med islandshingstar under början på 1990-talet. Den första haflingerhingsten på gården var Midas SE 23. Kvalitet före kvantitet har alltid varit ledorden i vår avel.

Jag vill vara med och föra Svensk Haflingeravel framåt genom att höja kvalitén på vår avel, så vi i framtiden kan slåss med övriga Europa. Jag har lagt mycket tid och arbete på att ta in hingstar av högsta kvalitet till Sverige. Hingstarna ska kunna ge alla stoägare en god möjlighet att finna den som passar deras sto allra bäst.

Med hingstar som  Acilliano BE 38, Amorone-P 43 och Stanzling 45 förfogar vi i år över 3 topphingstar. Alla tre har exteriör och gångarter som torde kunna höja kvaliten på den svenska aveln, att de dessutom har välmeriterade och förvärvningssäkra stammar gör avelsarbetet ännu mer intressant.